Biznes Fianse

Odzyskiwanie długów z pomocą firm windykacyjnych

Nieopłacane w terminie faktury to chyba największa bolączka polskiego przedsiębiorcy. Należności, które nie zostają spłacone przez kontrahentów czy biznesowych partnerów mogą mocno zaburzyć płynność finansową firmy i uniemożliwić jej dalszy rozwój.

Właśnie dlatego, coraz częściej osoby prowadzące działalność gospodarczą zwracają się o pomoc do firm windykacyjnych. To podmioty, które zatrudniają profesjonalnych windykatorów. Wykwalifikowana kadra, która przeszła szereg szkoleń i kursów staje się niejednokrotnie jedynym ratunkiem dla wierzycieli.

Kontent

Kim jest windykator?

Nierzadko jest wybawieniem dla wierzyciela. To właśnie windykator odzyskuje dług szybko i skutecznie, przy zastosowaniu najlepszych w danej sytuacji metod. To pracownik firmy windykacyjnej, który ma nie tylko wiedzę teoretyczną, ale cechuje go też szereg cech, które są w tym zawodzie niezbędne. Windykator musi być na przykład doskonałym negocjatorem.

Pamiętajmy, że priorytetem jest odzyskanie należności, ale chodzi tutaj również o uzgodnienie warunków korzystnych dla obu stron. Celem wierzyciela jest odzyskanie swoich środków. Dłużnik dąży zaś do tego, by cały proces odbył się jak najlepiej dla niego. Zależy mu na przykład na rozłożeniu długu na raty albo zaprzestaniu naliczania kolejnych odsetek. Od długów się nie ucieknie i każdy powinien mieć tego świadomość. Jeśli jednak spłata zobowiązań może odbyć się na warunkach, które nie zaburzą płynności finansowej, to czemu z tego nie skorzystać?

Jakie metody wykorzystuje windykator?

Najczęściej stosowaną praktyką jest zakres działań w ramach windykacji polubownej. To metody, dzięki którym możliwe są mediacje pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem oraz negocjacje, dzięki którym spłata zadłużenia odbywa się na warunkach korzystnych dla obu stron.

Pierwszy kontakt następuje poprzez wysłanie monitu wzywającego do zapłaty przeterminowanego rachunku czy faktury. Najczęściej powiadomienie tego rodzaju wysyłane jest w formie listu, maila albo wiadomości SMS. Okazuje się, że już pierwszy kontakt z dłużnikiem doprowadza do spłaty należności. Co ciekawe, część zadłużeń powstaje po prostu w wyniku zapominalstwa.

Windykator może również stosować windykację terenową. Odwiedziny w siedzibie firmy czy miejscu zamieszkania dłużnika mogą się odbywać tylko za jego zgodą. Taka forma windykacji jest jednak korzystna, bo bezpośrednie negocjacje są zawsze lepsze niż kontakt telefoniczny czy mailowy.

Zdarza się, że dłużnik nie chce współpracować z windykatorem i ani myśli spłacać zaciągniętego zobowiązania. Takie przypadki są rzadkością, ale jednak należy o nich mówić, bo nadal się zdarzają. Na szczęście od długów nie da się uciec. Wykorzystywana jest wtedy po prostu inna forma działań windykacyjnych. To windykacja twarda, tzw. sądowa.

W takich przypadkach działanie firm windykacyjnych to jedynie złożenie odpowiedniego wniosku do sądu. Kiedy ten wyda nakaz natychmiastowej wykonalności, sprawę przejmuje komornik. Nie ma wtedy możliwości negocjacji ani ugody na korzystnych dla dłużnika warunkach. Komornik zajmuje mienie dłużnika i spłaca zobowiązanie. Finał windykacji twardej jest zawsze gorszą opcją dla samego dłużnika. Praca komornika wiąże się z dużo wyższymi kosztami.