Fianse

Współpraca z firmą windykacyjną

Okazuje się, że długi, jakie powstają w zakresie współpracy firma-kontrahent, są zjawiskiem niemalże powszechnym. Ci, którzy chcą odzyskać swoją wierzytelność jak najszybciej, decydują się na skierowanie do firmy windykacyjnej. To właśnie w niej zatrudniani są specjaliści, których zawodowym obowiązkiem staje się prowadzenie takich działań, by dług został jak najszybciej spłacony.

Jeśli prowadzisz firmę, a Twoją bolączką są niespłacone w terminie należności ze strony biznesowych partnerów, to musisz wiedzieć, że możesz szybko odzyskać swoją własność. Pierwszym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z firmą windykacyjną i przekazanie jej upoważnienia do reprezentowania Twoich spraw w zakresie negocjacji z dłużnikiem. Drugim jest odsprzedaż długu na tzw. giełdzie wierzytelności. Wtedy firma windykacyjna najprawdopodobniej odkupi dług, Ty otrzymasz środki i nie będą interesować Cię dalsze potyczki z dłużnikiem. Sprawa zostanie zakończona.

Należy dobrze przekalkulować, która opcja jest bardziej korzystna. Najczęściej wierzyciele decydują się na współpracę, która polega na reprezentowaniu ich przed dłużnikiem. Wtedy wartość odzyskanej należności jest nieco wyższa. O ile dłużnik bierze odpowiedzialność za powstałe zobowiązanie i chce spłacić dług, można liczyć na szybkie rozwiązanie tej kwestii. W ramach windykacji polubownej należność spłacana jest zwykle od razu, już po pierwszym upomnieniu i wezwaniu do zapłaty przez firmę windykacyjną. Przy większych kwotach zdarza się, że dłużnik negocjuje rozłożenie zaległości na dogodne raty. To także jest możliwe.

Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy dłużnik chce oddać dług od razu. Zdarzają się nieuczciwi kontrahenci, którzy robią wszystko, by środki jak najpóźniej trafiły do wierzyciela. W takich sytuacjach windykator może złożyć sprawę do sądu, a potem przejmie ją komornik. Egzekucja z tytułem natychmiastowej wykonalności odbędzie się niezwłocznie, o ile dłużnik posiada majątek o należytej wartości albo dysponuje środkami na koncie bankowym.

Wspomniana giełda długów to chyba lepsze rozwiązanie dla osób niecierpliwych, którzy chcą odzyskać wierzytelność jak najszybciej. Co ciekawe, istnieją giełdy online, za których pośrednictwem można wystawić na sprzedaż dany dług szybko, w dogodnym miejscu i o dowolnej porze dnia i nocy. Dzięki temu wierzyciel otrzymuje należność i przekazuje prawa do wierzytelności osobie, która ją odkupiła. Teraz to ona będzie odzyskiwać środki od dłużnika.

Z firmami windykacyjnymi może współpracować tak naprawdę każdy, kto tylko ma prawo żądać od kogoś pieniędzy. Niektóre firmy przyjmują zlecenia jedynie od firm, ale są i takie, które pomagają w dochodzeniu swoich praw również osobom prywatnym. Warto dodać, że nie zawsze to wierzyciel pokrywa koszty związane z działalnością firmy windykacyjnej. Coraz częściej takimi obarczany jest dłużnik. Te są zależne najczęściej od wartości zadłużenia, czasu trwania postępowania windykacyjnego i użytych w tym celu środków.