Fianse

Najbardziej skuteczne modele windykacji

Działania windykacyjne mogą zostać wdrożone już następnego dnia po terminie należnej zapłaty. Nawet jeden dzień zwłoki w realizacji zobowiązania, czyni z klienta czy biznesowego kontrahenta dłużnika. Wierzyciel może wtedy dochodzić swoich praw i odzyskać swoją należność.

Jeśli prowadzisz firmę, a Twoi biznesowi partnerzy nie spłacają zobowiązań w terminie, możesz rozpocząć współpracę z firmą windykacyjną. Dzięki profesjonalistom szybciej odzyskasz należność i zweryfikujesz podmioty nierzetelne, z którymi nie warto robić kolejnych interesów.

Priorytetem prowadzenia każdej działalności gospodarczej jest zysk. Nie jest on jednak możliwy do osiągnięcia, kiedy na firmowe konto nie wpływają środki. Bardzo szybko dochodzi w takiej sytuacji do zachwiania płynności finansowej. Jeśli i Ciebie dotyka ten problem, działaj szybko. W tym teksie znajdziesz opis najczęściej stosowanych przez windykatorów taktyk.

Kontent

Windykacja polubowna

Od windykacji polubownej zaczyna się cały proces odzyskiwania długu. Dłużnik powiadamiany jest o powstaniu zadłużenia oraz proszony zostaje o uregulowanie zapłaty. Takie upomnienie odbywa się w formie listownej, mailem, podczas rozmowy telefonicznej albo SMS-em. Okazuje się, że już pierwszy kontakt windykatora z dłużnikiem sprawia, że należność zostaje najczęściej oddawana.

List opatrzony pieczęcią firmy windykacyjnej jest dla nieuczciwego kontrahenta znacznie większą motywacją, aniżeli właściciel firmy miałby upominać się o swoje środki samodzielnie. Trzeba też pamiętać, że część faktur i rachunków zostaje po prostu pominięta, zapomina się o nich. Wystarczy impuls, by dłużnik spłacił należność. Nie zawsze brak zapłaty jest celowy i wynika z premedytacji dłużnika.

W zakres działań windykacji polubownej wchodzi również windykacja terenowa. Ta daje jeszcze lepsze efekty, bo rozmowa bezpośrednia daje znacznie więcej możliwości. Kontakt „face to face” to zwykle negocjacje, nierzadko mediacje pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. To opcja korzystna dla obu stron. Wierzyciel ma szansę odzyskać należność, dłużnik zaś zyskuje korzystne warunki spłaty (dług zostaje na przykład rozłożony na raty). Windykator może odwiedzać dłużnika w domu albo siedzibie jego firmy. Co ważne, może to zrobić tylko po uzyskaniu zgody samego dłużnika.

Windykacja twarda

Zdarzają się jednak przypadki, w których dłużnik nie chce współpracować ani z wierzycielem, ani z firmą windykacyjną. Nikomu nie życzymy takich partnerów biznesowych, ale uczulamy na to, że tacy niestety również istnieją. To krętacze, którzy z premedytacją nie spłacają długu. Obracają środkami wierzyciela do momentu, w którym należności nie zacznie ściągać komornik. W windykacji twardej jedynym krokiem, jaki robi windykator jest właśnie skierowanie sprawy do sądu. Kiedy ten wyda nakaz natychmiastowej zapłaty, do akcji wkracza komornik, który bez możliwości ugody ściąga środki na spłatę zobowiązania. Nieuczciwy kontrahent zostaje dodatkowo ukarany kosztami postępowania sądowego i tych na poczet wynagrodzenia komornika.

Jak widać, istnieją skuteczne metody windykacji w każdej sytuacji. Nie musisz obawiać się, że nie odzyskasz swoich pieniędzy. Tak naprawdę wiele zależy od dłużnika – czy będzie chciał współpracować i dążyć do spłaty należności, czy jednak okaże się trudny i zrobi wszystko, by odwlec to w czasie.